ABS

Relativně novou hmotu terpolymeru tvoří tři hlavní komponenty mající v konečném produktu tento specifický účinek:

1. Akrylonitril - chemická stálost, chemická slepitelnost
2. Butadien- houževnatost, konstrukční tuhost, nízké teploty
3. Styren- pevnost, otěruvzdornost, obrobitelnost, tvárnost

V podstatě se jedná o kaučuk kopolymerovaný styrenem. V základní tvrdé matrici akrylonitrilu jsou rozptýleny drobné částice styrenbutadienového kaučuku rozhodující o jeho mechanických parametrech včetně schopnosti tlumit chvění a zvuk. K jeho výrobě stačí jediná surovina - nafta. Energetická náročnost jeho výroby je nízká. Hlavními stavebními prvky jsou uhlík a vodík. ABS je ekologický, netoxický a recyklovatelný chemický jedinec neobsahující další příměsi. Jako výrobek GEORG FISCHER +GF+ s cílovou aplikací pro kryogeniku, do kterého bylo vloženo úžasné know-how, představuje dnes náhradu leštěných nerezů a mědi v procesních technologiích.

ABS se standardně vyrábí jako palcový a metrický program. Kompletní systém pro stavbu potrubního rozvodu dodává pouze GEORG FISCHER +GF+.

Co je nutné vědět o dalších vlastnostech ABS?

 • mimořádně pevný a houževnatý plast
 • odolnost proti šíření trhlin (první trhliny při 100 bar)
 • odolnost proti tlakovým rázům
 • odolnost proti chvění a vibracím těžkých čerpadel
 • odolnost proti oděru
 • mimořádně hladký povrch
 • vodní výluh nejnižší ze všech potrubních materiálů (nižší než sklo)
 • velký součinitel útlumu (tlumí zvuk)
 • mimořádně nízká tepelná vodivost (není nutná izolace)
 • odolnost proti atmosferickým vlivům a UV záření
 • hodí se pro volnou montáž v technologickém exteriéru a lze galvanicky pokovovat

Z hlediska chemické rezistence se hodí pro soli a glykoly, solanky, suspenze, vlákninu a procesní technologickou vodu. ABS je určen pro mínusové teploty. Není vhodný pro koncentrované kyseliny, silné alkálie organická rozpouštědla, estery, ketony a aromatické uhlovodíky.

Při aplikacích nad 60 °C je nutná konzultace s výrobcem.

 

Aplikační limity materiálu ABS