PROGEF Standard (PP)

Polypropylen (PP) je částečně krystalický (50 - 70 %) termoplast ze skupiny polyolefinů, jehož stavební jednotky jsou vodík, uhlík a metanový radikál CH3. Je konstrukčně tuhý a tvrdší než PE a má také vyšší pevnost. Příznivá je jeho relativně vysoká tepelná odolnost až do 70 °C. Polypropylen je materiál recyklovatelný a ekologicky bez rizika.

Pro stavbu potrubních tras existují tři druhy dodávek polypropylenu s rozdílným chemickým složením a nejvyšší hodnotou MRS 8:

PP-H nebo PP typ 1
Jedná se o homopolymer vyráběný v modifikacích: alfa PP a beta PP.
GEORG FISCHER +GF+ dodává pouze modifikaci beta PP-H, která je velmi pevná a odolná proti alkáliím a organickým kyselinám.

PP-B nebo PP typ 2
Jedná se o blokový kopolymer obsahující malé procento alfaolefinů. Vykazuje houževnatost v oblasti nízkých teplot až do -20 °C. Není vhodný pro použití při vyšších teplotách.

PP-R 
Jedná se o statický random kopolymer s vysokou tepelnou odolností při vyhovujících mechanických vlastnostech. Trvale snáší 80 °C. Používá se na rozvody studené a horké vody v otopných soustavách.

Z hlediska chemické rezistence aplikujeme PP při čerpání louhů, kyselin, ředidel a tuků. Cílové určení jsou silné alkálie. Polypropylen není odolný vůči oxidačním činidlům. Nesnáší plynný chlór, ani chlornan sodný v malých koncentracích. Pro polypropylen je velmi nebezpečný ozón a také organické peroxokyseliny. Velmi dobře snáší horkou vodu.

 

Aplikační limity materiálu PROGEF® Standard