PVC-C

PVC-C (chlorovaný polyvinylchlorid) je termoplastická hmota patřící do skupiny vinylchloridů. Vzniká působením chlóru na základní hmotu PVC. Výroba chlorací v tekutém roztoku byla vytlačena chlorováním prachu PVC při jeho vznosu ve fluidním loži. Dotovaný chlór se váže na atomy uhlíku a vzniká přechlorované PVC obsahující 65 - 67 % Cl, což je o 7 % více než PVC-U.

PVC-C je neobyčejně hodnotný, konstrukčně tuhý a pevný materiál. Má velmi dobrou chemickou odolnost a trvale snáší tepelné zatížení 80 až 90 °C. MRS (hodnota minimální požadované pevnosti) se pohybuje v rozmezí 16 až 20. PVC-C je citlivý na UV záření. Je ekologicky rizikový jako PVC-U, ale lze jej částečně recyklovat.

Každý výrobce používá při výrobě jiný granulát a jinou technologii výroby s rozdílnými teplotními a tlakovými parametry. To znamená, že produkty různých výrobců mají rozdílné kvality.

Z tohoto důvodu je nutné při nákupu žádat:

  • atest na lepidla a čistidla pro daný materiál
  • atest na spoje provedené lepením

Spoje musí vykazovat chemickou homogenitu a mechanickou pevnost a toho lze dosáhnout pouze konzistentní technologií.Svou chemickou rezistencí a vysokou tepelnou stabilitou je tento plast určen pro tzv. horkou chemii. Snáší všechny kyseliny vysokých koncentrací, veškeré alkálie, soli a částečně i halogeny. Vykazuje nízkou odolnost proti aromatickým a chlorovaným uhlovodíkům, aminům a ketonům. Výroba tvarovek a potrubních komponentů z PVC-C je technologicky daleko obtížnější než u PVC-U.

 

Aplikační limity materiálu PVC-C