SYGEF Plus (PVDF-HP)

PVDF-HP= High Purity (vysoká čistota) definuje speciální vlastnosti tohoto materiálu, jimž odpovídají postupy a protokoly výroby a přepravy.

Oblasti využití:
• Ultračistá; horká ultračistá voda
• Oplachová voda
• Výroba polovodičů; chemické míchání

Výhody:
• Plně řízený proces
• Přísná kontrola částic
• Mimořádná výluhová charakteristika pro TOC, kovy a anionty
• Nejhladší kvalita povrchu
• IR Plus svařovací technologie
• Bezpečnost a spolehlivost systému

Technická data:

Rozměrová řada: d20 až  d315 dle ISO 10931
Tlakový rozsah:
Trubky/tvarovky: PN16 (d20 - d225), PN10 (d90 - d315)
Armatury: individuální specifikace
Teplotní rozsah: -20 °C až 140 °C 
Materiál: High Purity Polyvinylidene fluoride (PVDF HP)