SYGEF Standard (PVDF)

SYGEF Standard

Vynikající potrubní systém pro náročné aplikace v chemických provozech a aplikacích pro dopravu vody, a to i při vyšších teplotách. Rozsah použití zahrnuje distribuci farmaceutické vody v různých stupních kvality, jako je čistá voda (PW), voda pro injekční stříkačky (WFI) nebo deionizovaná voda (DI). Vzhledem ke své vynikající chemické odolnosti je široce využíván v chemických distribučních systémech.

Oblasti použití

 • Uzavřený okruh vratné ultračisté vody (UPW) nebo horké ultračisté vody (HUPW)
  při výrobě mikroelektronických součástek
 • Aplikace "Life Science" pro sanitace ozónem, párou nebo horkou vodou
 • Chemické aplikace s automatickým systémem čištění

Výhody

 • Bez aditiv, pigmentů nebo stabilizátorů
 • Fyziologicky inertní systém
 • Žádná reakce s látkami nebo prvky v potrubním systému
 • Sterilizace párou do teploty 140 °C
 • Možnost dezinfekce ozónem, UV zářením a chemikáliemi
 • Bez rizika koroze