Právní doložka

Provozovatel

Majitelem a autorem obsahu stránek www.kupen.cz je společnost KUPEN GF, s.r.o., se sídlem Dělnická 18, 434 01 Most – Velebudice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22760.

Autorská práva

© Copyright KUPEN GF, s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena společnosti KUPEN GF, s.r.o. Veškeré texty, obrazové a grafické prvky publikované na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek, ani jako části. Některé produkty a služby uvedené na těchto internetových stránkách, nebo informace o nich, mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob a byly převzaty se souhlasem těchto osob. Názvy a označení produktů, služeb a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Obsah internetových stránek www.kupen.cz je určen stávajícím a potenciálním zákazníkům společnosti KUPEN GF, s.r.o. a lze jej použít pouze pro informační a nekomerční účely a to bez jakýchkoliv úprav obsahu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti KUPEN GF, s.r.o. je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu zveřejněného na stránkách www.kupen.cz.

Ochrana osobních údajů

S údaji získanými z interaktivních prvků tohoto webu nakládá společnost KUPEN GF, s.r.o. ve smyslu zák. č. 101 / 2000 Sb. O ochraně osobních údajů, dále 127 / 2005 Sb. O elektronických komunikacích, dle příslušných ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské Unie.  

Odpovědnost za obsah

Přestože vynakládáme maximální úsilí pro co nejvyšší uživatelskou přínosnost a efektivitu internetových stránek, neodpovídá společnost KUPEN GF, s.r.o. ani žádná ze stran zúčastněných na tvorbě a provozování webové stránky za jakékoli přímé, náhodné, související, zvláštní nebo sankční škody, ztráty a materiální škody vzniklé v důsledku používání webové stránky, pokud tyto škody nejsou způsobeny v důsledku úmyslné nedbalosti ze strany společnosti KUPEN GF, s.r.o.