Reference

Sklad chemikálií (CHÚV - chemická úpravna vody), Elektrárna Tušimice

Referenční listy

Úpravna vody, Lovochemie, a.s.

Oprava rozvodů vody pod otevřenými pískovými rychlofiltry

Referenční listy